Publications

  • Xiao Hu, Ziteng Jiao, Ayden Kocher, Zhenyu Wu, Junjie Liu, James C. Davis, George K. Thiruvathukal, Yung-Hsiang Lu, "Evolution of Winning Solutions in the 2021 Low-Power Computer Vision Challenge", IEEE Computer ( Volume: 56, Issue: 8, August 2023).
  • Xiao Hu, Ming-Ching Chang, Yuwei Chen, Rahui Sridhar, Zhenyu Hu, Yunhe Xue, Zhenyu Wu, Pengcheng Pi, Jiayi Shen, Jianchao Tan, Xiangru Lian, Ji Liu, Zhangyang Wang, Chia-Hsiang Liu, Yu-Shin Han, Yuan-Yao Sung, Yi Lee, Kai-Chiang Wu, Wei-Xiang Guo, Rick Lee, Shengwen Liang, Zerun Wang, Guiguang Ding, Gang Zhang, Teng Xi, Yubei Chen, Han Cai, Ligeng Zhu, Zhekai Zhang, Song Han, Seonghwan Jeong, YoungMin Kwon, Tianzhe Wang, Jeffery Pang, "The 2020 Low-Power Computer Vision Challenge", 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS).
  • Matthew Ardi, Alexander C Berg, Bo Chen, Yen-Kuang Chen, Yiran Chen, Donghyun Kang, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Fei Sun, "Special Session: 2018 Low-Power Image Recognition Challenge and Beyond", IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems 2019.
  • Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Achille Brighton, Bo Chen, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Jongkook Go, Abhinav Goel, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Soonhoi Ha, Andrew Howard, Xiao Hu, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Alexander Kondratyev, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Zichao Li, Zhiyu Liang, Juzheng Liu, Xin Liu, Yang~Lu, Yung-Hsiang Lu (Corresponding Author), Deeptanshu Malik, Hong Hanh Nguyen, Eunbyung Park, Denis Repin, Liang Shen, Tao Sheng, Fei~Sun, David~Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo, "Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities", EEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, Pages 411-421, Volume 9, Issue.
  • Yung-Hsiang Lu, "Low-power image recognition (Challenge Accepted)", Nature Machine Learning Vol 1, April 2019.
  • Kent Gauen, Ryan Dailey, Yung-Hsiang Lu, Eunbyung Park, Wei Liu, Alexander C. Berg, Yiran Chen, "Three Years of Low-Power Image Recognition Challenge: Introduction to Special Session", Design Automation and Test in Europe 2018.
  • Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Achille Brighton, Alexander C. Berg, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Bo Chen, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Jongkook Go, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Hong Hanh Nguyen, Andrew Howard, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Alexander Kondratyev, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Junhyeok Lee, Zhiyu Liang, Xin Liu, Juzheng Liu, Zichao Li, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Eunbyung Park, Denis Repin, Tao Sheng, Liang Shen, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo, "2018 Low-Power Image Recognition Challenge", None.
  • Kent Gauen, Rohit Rangan, Anup Mohan, Yung-Hsiang Lu Wei Liu, Alexander C. Berg, "Low-Power Image Recognition Challenge", Asia and South Pacific Design Automation Conference 2017.
  • Yung-Hsiang Lu, Alan M. Kadin, Alexander C. Berg, Thomas M. Conte, Erik P. DeBenedictis, Rachit Garg, Ganesh Gingade, Bichlien Hoang, Yongzhen Huang, Boxun Li, Jingyu Liu, Wei Liu, Huizi Mao, Junran Peng, Tianqi Tang, Elie K. Track, Jingqiu Wang, Tao Wang, Yu Wang, Jun Yao, "Rebooting Computing and Low-Power Image Recognition Challenge", International Conference on Computer Aided Design 2015 (invited paper in a special session).